Terlaris

Brand

Artikel
Hijrah itu berproses dann berprogres, maka ajaklah mereka dengan kesan tidak memaksa tapi melekat dihati. Bagaimana caranya? Yaitu mengajaknya jangan dengan bahasa yang nyiyir, teapi ajaklah dengan penuh kerendahan hati, agar ia tak hanya mendengarkan bila diajak menjadi lebih baik, tetapi tersentuh hatinya.
Seringkali banyak diantara kita yang terlena oleh pujian. Bahkan, banyak diantaranya yang akan merasa sangat tidak dihargai jika hasil pekerjaan atau pengorbanan yang telah dilakukannya tidak disambut dengan pujian. Padahal, jika kita mau mengambil pelajaran dan merenungkannya, sungguh pujian ini sangat membahayakan.
Jangan mengorek-mengorek nikmat yang belum didapatkan, tetapi pandailah mensyukuri nikmat yang telah didapatkan.
Di dalam Islam, ada dua keteraturan hubungan yang sudah jelas diamanahkan pada kita semua agar senantiasa menjaganya. Hubungan yang pertama ialah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta’ala, sedangkan hubungan kedua ialah antara manusia dengan sesamanya.
Meski akhlaqmu masih jauh dari sempurna, namun teruslah meyelaraskan langkah bersama istiqamah, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam kebaikan, dan istiqamah dalam menjaga hati dan diri.
Showing 55 to 60 of 105 (12 Pages)