Terlaris

Brand

Artikel
Jangan mengorek-mengorek nikmat yang belum didapatkan, tetapi pandailah mensyukuri nikmat yang telah didapatkan.
Di dalam Islam, ada dua keteraturan hubungan yang sudah jelas diamanahkan pada kita semua agar senantiasa menjaganya. Hubungan yang pertama ialah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta’ala, sedangkan hubungan kedua ialah antara manusia dengan sesamanya.
Meski akhlaqmu masih jauh dari sempurna, namun teruslah meyelaraskan langkah bersama istiqamah, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam kebaikan, dan istiqamah dalam menjaga hati dan diri.

Menghiasi Diri Dengan Tawadhu’

Posted by
ILMU-ISLAM.COM -Tawadhu’ adalah sifat yang amat mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar yang mentereng, berilmu tinggi, memiliki harta yang mulia, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati, alias tawadhu’. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu “kian berisi, kian merunduk”.

Indahnya Memaafkan Kesalahan Orang Lain

Posted by
“Jika hari kiamat tiba , terdengarlah suara panggilan, “Manakah orang-orang yang dahulu (di dunia) memaafkan kesalahan sesama manusia?. Datanglah kalian kepada Tuhan-mu dan terimalah pahala-pahalamu .Dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga.” (H.R; Adh Dhahak dari Ibnu Abbas).Saudaraku,
Showing 65 to 70 of 113 (14 Pages)