Terlaris

Brand

Artikel

Indahnya Memaafkan Kesalahan Orang Lain

Posted by
“Jika hari kiamat tiba , terdengarlah suara panggilan, “Manakah orang-orang yang dahulu (di dunia) memaafkan kesalahan sesama manusia?. Datanglah kalian kepada Tuhan-mu dan terimalah pahala-pahalamu .Dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga.” (H.R; Adh Dhahak dari Ibnu Abbas).

Dahsyatnya Keutamaan Bersyukur

Posted by
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih”.” (QS. Ibrahim: 7)

Dahsyatnya Energi Rendah Hati

Posted by
Tidaklah Allah menambah pada seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan orang tersebut
Syeikh Abdul Aziz Bin Baaz (semoga Allah merahmatinya) berkata: Ini adalah 3 doa yang janganlah kau lupakan dalam sujud

Makan Atau Solat Dulu?

Posted by
Banyak orang menyangka bahwa sekalipun makanan sudah terhidang, yang terbaik itu shalat dahulu, setelah itu barulah makan. Sehingga ada yang ketika mereka duduk di sekitar hidangan, kemudian bangun meninggalkannya dan pergi menunaikan solat.
Showing 95 to 100 of 105 (20 Pages)