Terlaris

Brand

Di dalam Islam, ada dua keteraturan hubungan yang sudah jelas diamanahkan pada kita semua agar senantiasa menjaganya. Hubungan yang pertama ialah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta’ala, sedangkan hubungan kedua ialah antara manusia dengan sesamanya.
INSPIRADATA. Anak kecil memang berhati bening. Hal itu pula lah yang tercermin dari sikap Jack Swanson, bocah Amerika berusia 7 tahun.